2 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Berladean Constantin

Cet. Berladean Constantin, cetățenia Rep. Moldova, născut la 19.02.1962, domiciliat: R. Moldova, or. Rezina, str. Ștefan cel Mare nr. xx, ap. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare- cumpărare nr. 1750 din 21.02.2007, autentificat de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.