4 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Bendas Vasile

cet. Bendas Vasile, data nașterii 13.01.1986, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Caucazului, nr. 122, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – contract de vînzare-cumparare nr.1-633 din 09.07.2021 autentificat de către notarul Palic Fedora.