22 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Belibov Eugenia

Belibov Eugenia, IDNP 0981808340371, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole cu nr. 451 din 30.01.2014, autentificat de notarul public Sîrbu Svetlana cu sediul biroului: or. Ștefan Vodă, str. 31 August, 1b.