9 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Belibov Eugenia

Cet. Belibov Eugenia, IDNP 0981808340371, aduce la cunoștință pierderea
originalului actului notarial: Contractul de donație cu nr. 403 din 18.02.2013,
autentificat de notarul public Denis Bejenar, cu sediul biroului: or. Ștefan Vodă,
str. 31 August, nr.11A.