19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Belecciu Nicolae

Belecciu Nicolae, IDNP 2003034008530, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație cu nr. 3212 din data de 03.05.2016, autentificat de notarul Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului în or. Ștefan Vodă, str. GrigoreVieru, nr.12.