19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Belecciu Nicolae

Belecciu Nicolae, IDNP 2003034008530, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație a terenurilor agricole cu nr. 4947 din data de 30.07.2015, autentificat de notarul public Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului în or. Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru, nr.12.