26 iunie, 2024 Mostenire

Bejenaru Sofia

NOTARUL, Galaju Ana, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Miron Costin, nr. 7, of. 107, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Bejenaru Sofia, născută la 03 octombrie 1937, IDNP 0991006421280, decedată la 26 martie 2021.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 26 septembrie 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.