10 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BEJENARI ALEXANDRUa

Cet. BEJENARI ALEXANDRU, domiciliat оn mun. Chiєinгu, str. N. Dimo, nr. 12, ap. 23, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de donatie autentificat cu nr. 15706 din 07.12.2015 de către notarul public LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova.