29 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Beac Alexandru

cet. Beac Alexandru, domiciliat în Republica Moldova, orașul Călărași, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a bunului imobil nr.1067 din 23.05.2003, autentificat de notarul Boldurescu Valentina, cu sediul: Republica Moldova, orașul Călărași, str. Mihai Eminescu, nr.21/37.