28 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Basistaia Elena

Cet. Basistaia Elena, domiciliată pe adresa: satul Sturzovca, r-nul Glodeni,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal cu nr. 3992 eliberat de notarul public Patereu Claudia, cu sediul în or. Glodeni la data de 11.04.2013.