4 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BARBU RODICA

Cet. BARBU RODICA, domiciliată în sat. Selişte, raionul Orhei  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr.8886 din 23.07.2010, autentificat de notarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.