24 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Barbăneagră Victor

Cet. Barbăneagră Victor, IDNP 0961202899062, aduce la cunoștință pierderea
originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare cu nr. 4012 din
26.11.2008, autentificat de notarul de stat Sîrbu Svetlana cu sediul biroului: or.
Ștefan Vodă, str. 31 August, 10 A.