4 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Barbă Eduard

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dl Barbă Eduard, în calitate de administrator al Societății cu Răspundere Limitată ”BETAFRIG” domiciliat în sat. Briceni, r-nul Dondușeni, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare din data de 09.02.2016, nr. 1045, întocmit de către notarul Vladislav Macarenco, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruințai, 63A, Republica Moldova.