12 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Baraneţchii Ivan

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Baraneţchii Ivan, domiciliat(-ă) în mun. Soroca, str. Anatol Popovici nr. xx, bl. xx, ap. xxx, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare  nr. 595 din 26.02.2004,  autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.