25 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

BANDALAC VASILE

Cet. BANDALAC VASILE, domiciliat în satul Grimăncăuţi, raionul Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 3328 din  15.03.2011, autentificat de notarul Strîmbu Valentina.