25 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

BANDALAC VASILE

Cet. BANDALAC VASILE, domiciliat în satul Grimăncăuţi, raionul Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 2203 din  06.04.2009, autentificat de notarul Strîmbu Valentina.