19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Balmuș Ludmila

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dna Balmuș Ludmila, domiciliată în sat. Bîrnova, r-nul Ocnița, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actelor notariale: Certificatelor de moștenitor legal din data de 22.09.2005 cu nr. 6838 și din data de 23.10.2006 cu nr. 5967, eliberate de notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21 ”a” R. Moldova.