28 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Balanco Andrei

Cet. Balanco Andrei, domiciliat în mun. Bălți, str-la Lomonosov, nr. 41, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 4/1-686 din 28.02.1986, întocmit de notarul Frecauțan Nina, pe numele cet. Balanco Vasili.