6 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BALAN VERA

Cet. BALAN DUMITRU, în calitate de succesor al cet.BALAN VERA, domiciliat în satul Negureni, raionul Telenești, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat moștenitor legal eliberat la data de 10.09.2003 cu nr. de registru 3896 de către notarul privat ȘCOLNIC VIORICA..