10 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BALAN TAMARA

Cet. BALAN TAMARA, domiciliată în s. Corjeuţi, r. Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 6373  din  12.11.2018, autentificat de notarul Strîmbu Valentina.