29 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BALAN PETRU

Cet.BALAN PETRU, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Florilor, nr.11, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contract de donaţie cu nr.8466 din 29.12.2003, întocmit la biroul notarului Şoldan Iurii din or.Făleşti.