16 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Balan Natalia

Cet. Balan Natalia, domiciliată în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 64, ap. 29 , aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

           Contractului de vânzare-cumpărare din data 04.12.2012, cu nr. 6662, întocmit de notarul Zinaida Volimbovscaia, cu sediul în mun. Chişinău, str. L. Tolstoi 34.