3 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BALAN Mihail

Cet. BALAN Mihail, domiciliat în s. Brînzeni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 4417 din 27.11.2002 autentificat de notarul Morea Galina.