27 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Balan Maria

Cet. Balan Maria, domiciliată în rl. Anenii Noi, sat. Todireşti, str. Ştefan cel Mare nr. 50, ap. 21, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de înstrăinare a imobilului cu condiţia întreţinerii vînzătorului pe viaţă nr. 980 din 30.03.2004, autentificat de Pârcălab Valentina, cu sediul orş. Anenii Noi.