25 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

BALAN IVAN

Cet.BALAN IVAN, domiciliat în satul Corjeuţi, raionul Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de  donaţie nr. 1279 din  09.03.2004, autentificat de notarul Strîmbu Valentina.