8 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bălan Ion

Cet.Bălan Ion, domiciliat în satul Buda, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenitor testamentar nr.3795 din 17.12.1999, eliberat de Notarul Tudor ANTONI.