30 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Balaban Fiodor

Cet. Balaban Fiodor, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, Chiriet-Lunga, str. IU.Gagarin 67, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testament nr. 1089 din 02.03.1998, întocmit de notarul Arnaut Ana.