29 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BADRAJAN Clavdia

Cet. BADRAJAN Clavdia, domiciliată în or. Căușeni, str-la 1 D. Cantemir, nr. 4, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație autentificat cu nr. 1-74 la 14.01.1976 la BNS Căușeni și Certificatului de moștenitor nr. 2-2276 din 17.08.1985 la BNS Căușeni, eliberate pe numele soțului decedat BADRAJAN Mihail, decedat la 30.12.2012, originalul actului se păstrează în arhiva instituției notariale nominalizate ce este ținută de către notarul Cramarenco Valentina, cu sediul biroului în or. Căușeni, str. Meșterul Stanciu, nr. 3.