23 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Baciu Victoria

Cet. Baciu Victoria, domiciliată în or. Căușeni, str-la 6 Ștefan cel Mare, nr. 18, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de moștenire legală nr. 1-1139 din 10.05.1972 eliberat la BNS Căușeni pe numele persoanei ce i-a lăsat moștenire Cheibaș Elena, decedată la 30.04. 2009. Originalul actului notarial enunțat se păstrează în arhiva notarială a BNS Căușeni ce este ținută de către notarul Cramarenco Valentina, cu sediul biroului în or. Căușeni, str. Meșterul Stanciu, nr. 3.