5 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BACIU VASILE

Cet. BACIU VASILE, domiciliat în mun. Chișinău str. A. Donici nr. 14, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr. 810 din 30.04.1999, autentificat de notarul Burduja Svetlana.