23 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Bacioi Ilie

Cet. Bacioi Ilie, cetățean al Republicii Moldova,  domiciliat în raionul Șoldănești, satul Răspopeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare a casei de locuit cu lotul aferent, autentificat de notarul Pietraru Iurie înregistrat sub nr. 96 din data de 13.01.2005 /treisprezece ianuarie două mii cinci/.