28 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BACALIUC VLADIMIR

Cet. BACALIUC  VLADIMIR, domiciliat în or. Teleneşti, str. P.Rareş 1, ap.47, R.Moldova,   reprezentat de cet. BACALIUC VIORICA,  în temeiul procurii autentificate la 19.02.2020 cu nr. de registru 1483 de notarul ŞCOLNIC VIORICA, cu sediul de activitate în or. Teleneşti, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPĂRARE, TRANSMITERE-PRIMIRE A LOCUINŢEI ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ, ÎNCHEIAT ÎNTRE  ATP  ORHEI  ŞI BACALIUC VLADIMIR  la data de  02.03.1994 cu  nr. 466 de către  BNS TELENEŞTI.