4 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Bacaliuc Inna

Cet. Bacaliuc Inna, domiciliat(-ă) în s. Băxani, r. Soroca,  R. Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal  nr. 11563 din 04.10.2011,  autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.