4 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Babiuc Nicolai

           Cet.Babiuc Nicolai, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Independenței 10, bl.3, ap.2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr.1617 din 27.03.2014,  eliberat de notarul Strîmbu Valentina, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței, nr.21.