22 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Babin Igor

cet. Babin Igor, domiciliat pe adresa: sat. Bîrlădeni, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului Certificatului de moștenitor legal din data de 15.01.1991 nr. 31, eliberat de biroul notarial de stat al raionului Ocniţa, R. Moldova.