15 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Babii Aliona

Cet. Babii Aliona, domiciliată în mun. Bălţi, str. Bulgară, 79, ap. 24, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare/cumpărare nr. 1-356 din 20.01.1998 întocmit de notarul de stat Robu Ana.