11 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

B.C.”MOLDINDCONBDNK” S.A.

Subscrisa: B.C.”MOLDINDCONBDNK” S.A., înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la  20.06.2001, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1002600028096, cu sediul în mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, reprezentată de jurisconsultul Secției de recuperare credite neasigurate, VLAS IVAN, cetățenia R. Moldova, născut la data de 17.03.1989, IDNP 2005022029240, domiciliat în or. Sîngerei, str. C. Stamati, nr. 47, care acționează în temeiul procurii nr. 2-339 din data de 23.09.2020, autentificată de notarul Andronic-Gabura Olga, cu sediul în mun. Chișinău,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.16223 din 08.12.2009, eliberat de notarul Gîscă Ludmila, pe numele Doncilă Victor.