26 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Avram Mihail

Cet. avram mihail, domiciliat în s.Lozova r-nul Străşeni, reprezentantul cet.avram lilia, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a terenului din data de 03.07.2008 nr.4082, întocmit de către notarul Goncearuc Galina.