5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Aviz pierdere act notarial

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. BĂDĂRĂU VASILE, domiciliat în Republica Moldova, r-nul Glodeni, sat.Cuhnești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.1795 din data de 17.06.2020, eliberat de către notarul T.Jernovaia, cu sediul biroului în or.Glodeni, pe numele BĂDĂRĂU CONSTANTIN.