28 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Arseni Ion

cet. Arseni Ion, născut la 20.12.1998, IDNP 2005021067623, domiciliat r-ul Criuleni, sat. Zăicana, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație nr. 1727 din 25.04.2012, autentificat de notarul Bîstrițchi Vladimir, cu sediul biroului: or. Criuleni, str.31 August, nr.122.