24 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Arseni Ion

cet. Arseni Ion, domiciliat în sat. Zăicana, raionul Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de donație nr. 2198 din 30.05.2012, autentificat de notarul Bîstrițchi Vladimir, cu sediul în or. Criuleni.