12 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

ARNAUTOVA Natalia

Doamna ARNAUTOVA Natalia, cetățeană a Ucrainei, fără domiciliu fix în

Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului Contractului

de vânzare-cumpărare al bunului imobil, nr. 1- 631 din 20.03.2021,

autentificat de  notarul Chirinciuc Galina, mun. Chișinău.