22 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Arnăut Evdochia

Cet.Arnăut Evdochia, domiciliată în mun.Orhei, str.Iachir nr.xx, bl.A, ap.xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actulelor notariale: Certificatul cu privire la dreptul de  proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.6848 din 16.06.2014 şi certificatul de moştenitor legal nr.6856 din 16.06.2014, eliberate de către notarul Lencuţa Iulia cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.