17 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Arnaut Alina

Arnaut Alina, cu domiciliul în s.Găvănoasa, raionul Cahul, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr.11803 din 08.12.2016, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.