29 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ARHIRII ION

cet. ARHIRII ION, domiciliat în mun. Chişinău, str. Alexei Şciusev nr.62, ap. 27 , aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractual de donaţie nr. 6756 din 18.09.2008, autentificat de notarul privat Levinţa Valentina, cu sediul în mun Orhei .