29 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Arhirii Ion

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

cet. Arhirii Ion, născut la 13.06.1976, IDNP 0980601891583, reprezentat de cet. Arhirii Nicolai, născut la 22.01.1986, IDNP 2002027032475, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Chiperceni, în temeiul procurii nr.2-5436 din 25.04.2023, autentificată de notarul Veveriță Cristina, cu sediul în mun.Orhei, str.Renașterii Naționale, nr.11, ap.1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare a casei nr.210 din 25.01.1999, autentificat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V. Mahu nr.143/1.