16 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Arap Alexandru

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Arap Alexandru, domiciliat în r-nul Soroca s. Voloviţa, număr de identificare 0991203277057, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal nr. 9960 din 24.07.2017, eliberat de notarul Ion Conoval.