27 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Apreutes Ala

Cet. Apreutes Ala, domiciliată în R. Moldova, or. Floreşti, bd. Victoriei, nr. 22, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.1-1920 din 17.10.1986, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.