25 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Apostol Dorel

Subsemnatul Apostol Dorel, aduce la cunoștință despre pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1995 din 21.06.2019, autentificat de notarul Cojocari Dorina , cu sediul biroului în mun. Chişinău.