19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ANTOSIUC LIUDMILA

Cet. ANTOSIUC LIUDMILA, născută la 08.07.1954, cod personal – 2003007008284, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar nr. 6302 din data de 21.10.2009, eliberat de notarul Guzun Aliona din or. Briceni, str. Independenței 19/3, R. Moldova.